Plán bitvy

V minulých třech dílech seriálu Mamarketing jsme nakousli mamarketing jako takový – mýtus jedné velké megaskupiny maminek, nejčastější překážky, různorodost komunikačních kanálů a tím i komunikačních linií vaší značky, důležitost budování vztahu s publikem a určitou vidinu budoucnosti s příchodem generace Z. Dnes se na věc podíváme více…

Jak budoucnost zamíchá kartami

Probrali jsme společně, jaké jsou velké nástrahy marketingu cíleného na maminky i jak se cílová megaskupina maminek v Česku nejčastěji rozděluje na menší podskupiny. V dnešním díle seriálu Mamarketing si úhel pohledu rozšíříme ještě o jeden další rozměr – čas. Aneb jakým způsobem se situací na trhu…

Maminky, které oslovujete

Již v minulém díle jsme si řekli, že cílová skupina maminek je příliš široká a neuchopitelná. Připomněli jsme si marketingové pravidlo, které říká: „Pokud je vaším zákazníkem kdokoli, pak jím není nikdo.“ Nyní se však naskýtá otázka, pokud nejsou maminky z tohoto úhlu pohledu vůbec nebo jen…