Pracujete-li s online marketingovými kampaněmi, je hned několik základních a nejčastěji používaných termínů, které byste měli znát, abyste rozuměli svým výsledkům a nebo reportům či návrhům, které vám předkládá vaše agentura.

Bez zbytečné omáčky kolem pojďme se rovnou podívat, které to jsou.

A/B testování

Proces, kdy se testují dvě různé verze, aby se porovnala jejich efektivita. Obvykle vítězí ta, která vyvolává lepší reakce u uživatelů. Tedy více prodejů, registrací, odběrů newsletteru a podobně. Přičemž A/B testovat se může prakticky cokoli – webová stránka, landing page, email, inzerát na Googlu nebo Facebooku, předmět emailu nebo nadpis článku. Nápadů je mnoho.

Bounce Rate – Míra okamžitého opuštění

Množství lidí, kteří opouští vaše webové stránky, aniž by na cokoli dalšího kliknuli a přešli tak na dalši podstránku. Udává se v procentech. Může vypovídat například o tom, že dotyčná webová stránka není dostatečně relevantní nebo užitečná pro daného uživatele, pokud je procento vysoké.

B2B neboli Business-to-business

Popisuje podnik, který prodává své produkty nebo služby jinému podniku. Představit si můžete například velkoobchod, který prodává zboží maloobchodu, nikoli přímo koncovým zákazníkům.

B2C neboli Business-to-customer

Popisuje podnik, který je naopak prodává přímo koncovému zákazníkovi, spotřebiteli. S využitím příkladu výše tak můžeme říct, že velkoobchod je B2B, kdežto maloobchod právě B2C.

Cesta ke konverzi

Série kroků nebo akcí, které uživatel podnikne na vašem webu před tím, než provede konverzi. Vychází ze statistických dat, ale někdy může být také teoretická (obzvlášť pokud data chybí). Je důležitá především pro sestavení úspěšné dlouhodobé strategie a taktiky. Laicky bychom mohli říct, že je to cesta, kudy se uživatele snažíme „vést za ručičku“ ke konverzi.

Tato cesta ke konverzi může mít různé podobny i různou délku. Velice záleží na oboru, ve kterém se pohybujete, a produktu, který nabízíte. Produkt o hodnotě 150 Kč bude mít cestu relativně krátkou, zatímco produkt za 250 000 Kč podstatně delší.

CTR – Clickthrough rate / Míra prokliku

Množství lidí, kteří se proklikne na vaši reklamu či odkaz potom, co je uvidí. Udává se obvykle v procentech. Pokud vaši reklamu vidí 100 lidí a z nich 2 na ni kliknou, vaše CTR je 2%. Čím vyšší je CTR, tím nižší bývá cena za reklamu (především v PPC systémech jako Google Ads). Na druhou stranu je třeba hlídat, aby přicházející návštěvníci byli pro vaši firmu relevantní. Jinými slovy je lepší mít nižší CTR a kvalitativně lepší návštěvnost nežli naopak.

CPL – Cost per lead / Cena za lead

Cena, na kterou přichází jednotlivý lead. Zde záleží především na domluvě mezi klientem a agenturou či dalšími účastníky kampaně, co bude za lead považováno. Může se jednat o poptávku služby nebo také registrovaný email.

CPA – Cost per action / Cena za akci

Cena, na kterou přichází specifická akce daného uživatele. Víme-li, že cesta ke konverzi vede z úvodní stránky na detail produktu a následně do košíku, můžeme si podrobněji rozpracovat CPA za návštěvu detailu stejně jako CPA za návštěvu košíku a tak podobně. Nepočítá se vždy. Záleží podle praktičnosti dané metriky.

CAC – Customer acquisition cost / Cena za akvizici zákazníka

Velmi důležitá metrika ve vymýšlení a realizaci marketingových strategií. Po sečtení všech výdajů za reklamu a statistického počtu zákazníků můžeme dojít ke konkrétní CAC. Podle CAC pak můžeme dále plánovat kampaně a následně předpokládat jejich účinnost.

Klíčové slovo

Výraz či termín, který zadává uživatel do vyhledávání. Podle nastavení klíčových slov můžeme určit, kterým uživatelům se bude objevovat naše reklama. Jedná se o velmi důležité nastavení, protože je velký rozdíl, když se eshop prodávající italské kožené boty zobrazuje na „italské kožené boty“ a pak například jen „boty“. První pravděpodobně vyvolá velký konverzní poměr, druhý spíše vyčerpá neefektivně rozpočet, neb je výraz příliš obecný.

Konverze

Specifická akce na webu, kterou chceme, aby uživatel udělal. Koupě, registrace, odběr. Cokoli.

Konverzní poměr

Množství návštěvníků, kteří vykonají konverzi, udávané v procentech. Pokud 5 ze 100 návštěvníků webu nakoupí produkt, je konverzní poměr 5%. Na velikosti konverzního poměru se často udává výkonnost webu. Nicméně je třeba podotknout, že se velice liší podle oboru. U eshopu je klasický konverzní poměr kolem 2%. U dražšího sortimentu se dá počítat s cca 1%. Klesne-li pod 1%, obvykle je to již považováno za špatné. Ale najdou se samozřejmě výjimky. Obzvlášť pokud prodáváte velmi drahé nebo specifické produkty.

KPI – Key Performance Indicator

Metrika udávající dosažené cíle. Na rozdíl od konverzí, do kterých obvykle řadíme nákupy či registrace, může být KPI také počet zobrazení, sdílení, reakcí a mnoho dalšího. Dá se pod tím představit opravdu leccos. Opět záleží na domluvě mezi lidmi, kteří marketing realizují.

Lead

Uživatel, který vyjádřil zájem o konkrétní nabídku. Nabídkou může být přímo služba či produkt ale také jen odeslaný formulář, stažená brožurka nebo vyplněný dotazník. Záleží na cílech, které jste si určili.

LTV – Lifetime customer value / „Celoživotní“ hodnota zákazníka

Skutečná hodnota zákazníka z dlouhodobého hlediska. Tedy nejen po první návštěvě webu ale i se všemi dalšími návštěvami. Jedná se o průměr. Průměrný počet nákupů a kupovaného objemu. Je důležitá především pro určení efektivní možné investice do reklamy. Víme-li, že LTV je vyšší nežli zákazníkův první nákup, můžeme investovat do akvizice zákazníků více, než kdybychom se dívali pouze na tento první kontakt.

PPC

Reklama ve vyhledávačích. Platí se za každý jeden proklik uživatele na váš web. Řídí se klíčovými slovy, které si libovolně nastavujete. Když lidé hovoří o PPC, nejčastěji budou mít na mysli právě Google Ads. Těchto systémů je však více. U nás se stále ještě používá Sklik od Seznam.cz, případně pak dříve známější ETARGET.

ROI – Return on investment / Návratnost investice

Návratnost vaší investice do reklamy. Obvykle udávaná v procentech. Vložím-li do PPC reklamy 1000 Kč a vrátí se mi 5000 Kč, dosáhl jsem 400% ROI. Tato metrika nemá žádný standardizovaný průměr. V každé kampani se velice liší. Můžeme ovšem říct, že nejvyšší ROI bývá u kampaní, které cílí na uživatele, jež jsou s vámi již nějakým způsobem obeznámeni. To může být díky silnému brandu ale třeba také remarketingu na bývalé zákazníky.

SEO

Optimalizace webu pro vyhledávače. Metodika, která posouvá váš web výše v přirozených výsledcích vyhledávání. Neplatíte za proklik uživatele. Uživatele proudí na váš web zdarma, protože se jim automaticky a samovolně ukazujete ve vyhledávačích Google nebo Seznam. Na druhou stranu je nutná předchozí investice a trpělivost, jelikož SEO funguje setrvačně a vyžaduje jistý časový odstup.

USP – Unique selling proposition

Prodejní argument, který vás odlišuje od konkurence. Něco, co můžete odpovědět při otázce: „Čím se lišíte vy od všech ostatních?“ Být levný nebo kvalitní tak nemusí být USP, protože to může říct i vaše konkurence. USP bývají velmi specifické argumenty, které jsou (nebo mohou být) neoddiskutovatelné.

Další postupně přidáváme…