Léto teprve začíná, školní povinnosti žáků a studentů pomalu končí, ale začátek školní sezóny pro obchodníky paradoxně právě začíná. Možná dřív, než jste si mysleli a rozhodně dřív, než byste chtěli. Někdy vše vypukne ještě před tím, než studenti zavřou učebnice a odejdou na prázdniny.

V marketingu využíváme různé statistiky a zkušenosti z větších trhů, které nám pomohou nastínit, kde se trh nachází a kam asi bude směřovat. Pro účely zkoumání Back 2 School sezóny jsme se podívali za moře.

Na americkém trhu se většinou používá 5. červenec jako oficiální začátek Back to school kampaní. Je to hlavně z důvodu toho, že 4. Července je Den nezávislosti, který má vlastní specifika i v reklamě. U nás tento silný předěl chybí, obchodníci se však řídí obdobně časnými termíny – tedy na první pohled časnými.

Sezóna Back 2 School je druhou největší sezónou (data z USA hovoří o 75 miliardách dolarů v roce 2017) pro maloobchodníky. Převážná část výdajů se uskuteční od konce července do poloviny srpna, to alespoň tvrdí společnost MediaMath. Podle nich se spotřebitelé začnou zajímat a prozkoumávat trh již na začátku července, ale k samotné konverzi často přichází až po nějakém období, většinou v druhé polovině léta.

Menší značky se proto na začátku svých kampaní snaží generovat silnější povědomí o značce a rozšiřovat ho prostřednictvím různých forem online kanálů jako jsou blogy, videa a sociální sítě. Jde jim v první řadě o přilákání cílové skupiny. Lze říct, že se snaží nabídnout orientaci na trhu směrem ke své značce a inspiraci sortimentem bez tlaku na přímou konverzi.

„Budovat povědomí o naší značce začínáme ještě před koncem školního roku, abychom se do konce července, nejpozději začátku srpna, dostali do popředí a chytli hlavní vlnu zákazníků,“ potvrdila nám pracovnice marketingu společnosti Office Depot.

Samozřejmě, nic není černobílé. Časné marketingové aktivity mohou být bruslením na tenkém ledě. Někteří spotřebitelé, zejména rodiče, si chtějí odpočinout od školních povinností a nechtějí už v červenci poslouchat o tom, co všechno budou muset zvládnout, než zase přijde 1. září.

Jde tedy hlavně o to, jaké nastavíte cíle kampaně a jednotlivá sdělení, která budete svým zákazníkům tlumočit. Zaujmout svou značkou nebo produktovým portfoliem lze jistě i bez toho, aby zákazníkům vyskakovaly žilky na čele.