Od začátku portálu Modrý koník jsme používali několik různých nástrojů na měření návštěvnosti stránky a její následnou analýzu. Součástí těchto nástrojů byl a je od začátku našeho projektu i NetMonitor. Spolu s Google Analytics tvoří základní kameny analýzy návštěvnosti našeho portálu.

Od dubna 2017 však o sobě můžeme tvrdit, že jsme nejen hrdými uživateli NetMonitoru, ale i plnohodnotnými členy SPIR. Uvažovali jsme nad tímto krokem už delší dobu, v posledním období jsme se však definitivně rozhodli.

3 hlavní důvody, proč jsme se rozhodli k tomuto kroku:

Chceme se zlepšovat

V Modrém koníku věříme, že spojením se a vzájemnou spoluprací dokážeme změnit a zlepšit celé reklamní prostředí. Velmi rádi se staneme součástí pracovních skupin a odborných schůzek SPIRu, na kterých poskytneme náš pohled na věc.

Chceme sdílet naše zkušenosti

Říká se, že nejefektivněji se člověk učí z chyb a ideálně, pokud nejsou jeho vlastní. Zní to jednoduše, ale myslíme si, že sdílení zkušeností, chyb nebo úspěchů, je základním předpokladem, jak předejít chybám, které si už ostatní vyzkoušeli.

Chceme být součástí změn

Reklamní trh a celé prostředí podnikání na internetu se velmi rychle a dynamicky mění. Dnes je to programatická reklama a influenceři, už zítra to však může být úplně jinak. Druhou stranou mince reklamního byznysu jsou pravidla a nastavení trhu, což by mělo pomoci jeho prosperitě.

V našich očích jsou proto SPIR a podobná odborná a komunitně zaměřená sdružení základem pro pozitivní posun vpřed v dnešní ekonomice, která je často nazývaná sdílenou.

A to nejen pro projekty, které sdílenou ekonomiku využívají, ale i kvůli důležitosti sdílení informací a zkušeností.

SPIR je profesní sdružení v oblasti internetového podnikaní, které funguje od roku 2000. V současnosti ho tvoří 48 členů. Jeho hlavními aktivitami jsou široko-spektrální sociodemografické průzkumy návštěvnosti, hlavně díky nástroji NetMonitor, členské schůzky a odborná konference IAC.