Frequency capping je v reklamním průmyslu označení pro omezení počtu zobrazení reklamy jedinému uživateli.

To je velmi důležitá součást jakékoli reklamní kampaně, ať už na Facebooku, Googlu nebo Modrém koníkovi, neboť příliš vysoký počet zobrazení obvykle vede k popuzení daného uživatele. Lidé jsou reklamou mnohdy pronásledováni natolik, že má pak taková inzerce zcela opačný účinek. Naopak se ale také může stát, že při příliš nízkém počtu zobrazení nejsou reklamou zasaženi všichni cíloví uživatelé a firma tak přichází o peníze, které by jinak mohla získat prodejem svých produktů.

Je velmi důležité najít vhodný střed mezi příliš nízkým a příliš vysokým počtem zobrazení pro maximální efektivitu kampaně a co nejvyšší prodeje. Jak se určuje vhodný postup nebo strategie při plánování frequency cappingu? Nedávno jsme zveřejnili celý článek o tom, v jakých případech je výhodnější reklamu zobrazovat vícekrát nebo naopak. Byl napsán speciálně pro klienty reklamy na Modrém koníkovi, ale stejný postup lze využít i při reklamě na jakémkoli jiném portálu. Číst ho můžete zde.

Frequency capping se obvykle dá nastavit ve všech používaných reklamních systémech.

Podporuje ho jak Google Ads, tak Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube a další.