V roce 2014 sdružení pro internetovou reklamu IAB (Interactive Advertising Bureau) uznalo nativní reklamu jako novou formu reklamy. Jedná se o nejrychleji rostoucí reklamní segment, který v letech 2017 a 2018 zaznamenal celý 35% nárůst.

Nativní reklama se stala jedním z účinných způsobů, jak oslovit nové publikum a komunikovat s tím existujícím. Formáty nativní reklamy jsou méně rušivé než bannery a méně invazivní než pop-up reklama. Další výhodou je, že přitahuje pozornost lidí atraktivním obsahem, na rozdíl od klasické reklamy, která své poselství návštěvníkům „vnucuje“.

Klasický marketing je, když říkáte světu, že jste superstar. Obsahovým marketingem to dokazujete.

Nativní obsah lze využívat v různých typech médií, nejen na internetu. Použít ho můžete například v tisknutých katalozích, televizní reklamě nebo ve svých vlastních oficiálních dokumentech.

S vývojem a pokrokem internetu došlo k rozdrobení trhu, což znamená, že uživatelé pronikli do nových segmentů s různými preferencemi a potřebami. Inzerenti tak potřebují oslovit široké a různorodé publikum na různých zařízeních a platformách. Právě nativní reklama je na to velmi vhodná.

Jak využít rozdrobení trhu pomocí nativní reklamy?

Důležitá je především tvorba poutavého obsahu, který lze následně distribuovat odlišnými komunikačními kanály a platformami na co největší publikum z vaší cílové skupiny. Takovým způsobem lze rychle zvýšit povědomí o značce (awareness) a vzbudit zájem (interest) cílové skupiny o vaše produkty a služby.

Pokud následně podpoříte zájem potenciálních zákazníků důvěryhodnými referencemi a zkušenostmi lidí, kteří váš produkt již koupili či testovali, jste na nejlepší cestě provést dotyčné uživatele celým marketingovým procesem prodeje až k úspěšné konverzi (purchase).

V poslední fázi přichází na řadu výkonnostní marketing, který prostřednictvím sběru dat o konzumentech vašeho obsahu dokáže oslovit potenciální klienty a přispěje k uskutečnění konverze. V závislosti na povaze vašeho produktu můžete prostřednictvím výkonnostního marketngu oslovovat své potenciální zákazníky v různých časových intervalech. A to především i díky remarketingu.

Záleží také, zda prodáváte rychlo-obrátkové zboží (FMCG) nebo produkty, které si vyžadují delší čas rozhodování. Stejným způsobem můžete svým existujícím zákazníkům připomínat, co jim ještě dokážete nabídnout – ať už nové produkty nebo rozšíření stávajících služeb.

V USA poroste nativní reklama v rámci displaye na 60%

Úspěch nativní reklamy v USA připisují masivnímu nárůstu sociálních sítí a mobilních zařízení. Právě do mobilních zařízení proudí 90% penězí a nativní reklamě se přizpůsobují stránky i aplikace. Přitom se rozvíjí i programatické nakupování této reklamy a to zejména pro nesociální platformy, které čekají růst a inovace.

Jak se daří nativní reklamě u nás

Z celkové display reklamy v ČR nativní reklama meziročně dosáhla dvojnásobku (+97% růst) a na rok 2019 je odhadovaný další 18% růst. (zdroj: SPIR)

Na Slovensku podle IAB Slovakia v r.2018 narostli investice do nativní reklamy o 38% z 3 na 4,2 mil. EUR.

Zdroje: Forbes.com

Emarketer.com

Príručka o natívnej reklame Obsah, ktorý ľudia milujú