Podle některých předpovědí jsme již dnes měli být bez papírových novin, časopisů a knih.

Technologický vývoj nám přinesl takřka neomezený přístup k informacím. Připojení k internetu je dnes téměř samozřejmostí, kromě počítačů máme tablety a chytré telefony a knihy jsme z dřevěných polic přenesli do elektronických čteček.

Konec tištěných médií nebyl nikdy zdánlivě jasnější.

Vypadá to velmi jednoznačně. Více než tři čtvrtiny uživatelek čte stále méně tiskovin.

Důvodů je vícero. Část z nich pravděpodobně přešla na elektronickou verzi oblíbeného časopisu. Vznikla i čistě elektronická média (blogy, portály apod.) a nové formy obsahu (např. nárůst popularity videí).

Stále existují novinové stánky, ve kterých najdeme nespočet deníků, týdeníků či jiných tištěných magazínů. Lidé si stále předplácejí svá oblíbená periodika. Svou popularitu si stále zachovávají i papírové knihy. Papír stále žije.

Dvě třetiny našich respondentek tiskoviny téměř vůbec nekupuje. Neumíme však říct, zda ženy konzumující informace přesedlaly na internetová média, nebo jsou zaměřené na jiné formy médií – televizi či rádio.

Přibližně každá pátá žena měsíčně kupuje jeden nebo dva kusy novin či časopisů. Může se jednat o pravidelný nákup měsíčníků, ale také spontánní výběr například na základě poutavé titulní strany.

Mezi našimi uživatelkami jsou i čtenářky s deseti a více tiskovinami, je jich však jen 1.5 %, což představuje minimum domácností.

Vztah mezi reklamou v tisku a vnímáním značky je velmi podobný jako při ostatních formách reklamy. Je sice zjevné, že více lidí vnímá reklamu v tisku jako pozitivní znak dané značky, avšak téměř 90 % respondentek tvrdí, že je reklama v novinách, časopisech a magazínech neovlivňuje.

Pokud i uvidí logo značky ve svém oblíbeném periodiku, myslí si, že jejich vztah ke značce se nezmění.

O tom, jakou efektivitu mají reklamy v tisku můžeme polemizovat dlouho. Při reklamě v tisku je důležité správně určit její cíl. Je totiž velký rozdíl v použití a efektivitě tzv. “call to action” prvků, které jsou velmi oblíbené v online reklamě.

Jak totiž můžeme vidět v grafech, jen přibližně každá čtrnáctá žena uvedla, že někdy použila telefonní číslo uvedené v reklamě. Použití webové stránky dokáže generovat desetkrát více konverzí, takže rozdíl ve výkonnosti je jasný.

Tištěná média stále existují a domníváme se, že ješte dlouho budou. Mění sa však jejich charakter a také chování lidí. Marketingový mix by tak měl vytvářet prostor pro vzájemné synergie reklamních nástrojů, které by si mezi sebou neměly navzájem konkurovat.

Vzorek uvedeného průzkumu: 1002 respondentů | Realizace: březen 2017