Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 28.11.2022
modrykonik logo
modrykonik logo

Zprávy do IP

Naposledy aktualizováno: 28.11.2022
spravy laptopt spravy desktop spravy zoom spravy schranka spravy schranka zoom

Specifikace podmínek formátu „Zprávy do interní pošty“

Seznam potřebných podkladů

  1. Kreativa s fixní šířkou 730 px a délkou nepřesahující 3000 px (doporučená délka je 1000 px) s maximální datovou velikostí 350kB a ve formátech JPEG, PNG, GIF, HTML5, 3rd Party.
  2. Odesílatel a Předmět zprávy – max. 32 znaků
  3. Text a barva CTA tlačítka
  4. URL adresa, kam má zpráva po kliknutí směřovat
Poznámky k podkladům

HTML5 kreativy: Při jejich vytváření, prosím, postupujte podle našich instrukcí na výrobu HTML5 kreativ, v opačném případě nemůžeme zaručit plnou funkčnost na našem webu.

Pokud budete používat vlastní měřicí kódy, kód pro imprese potřebujeme ve formátu 1×1 img tracking pixelu (javascriptové měřicí kódy náš adserver nepodporuje) a u všech kódů, prosím, použijte protokol HTTPS.

Právní a obchodní podmínky

  1. Cena za reklamní kampaň se vztahuje výlučně na počet dohodnutých impresí, nikoli na dobu trvání kampaně.
  2. Podklady k reklamní kampani zajišťuje Odběratel a zavazuje se k jejich dodání Dodavateli nejpozději 4 pracovní dny před začátkem kampaně.
  3. Za komunikovaný obsah v reklamních plochách odpovídá výlučně Odběratel a zavazuje se k tomu, že jejich obsah nebude v rozporu se zákonnými normami, dobrými mravy a zájmy Dodavatele.
  4. Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy v případě, že reklamní podklady budou v rozporu s výše uveřejněným, nebo nebudou-li splňovat stanovené technické požadavky.
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit zobrazování reklamy v případě nezobrazených impresí, pokud se s Odběratelem nedohodnou jinak.


← Zpět na seznam formátů