Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 12.12.2017
modrykonik logo

HTML5 specifikace

Naposledy aktualizováno: 12.12.2017

Formát HTML5 umožňuje využívat v kreativě různé animace, interaktivní obsah, nebo odkazovat na více různých stránek. Poslední možnost se často využívá především při formátu Zprávy do interní pošty. Pozor ovšem na to, že počet prokliků vám v tomto případě umíme měřit jen za všechny odkazy spolu.
Potřebujete-li mít odměřený počet prokliků pro každý odkaz extra, doporučujeme vám využít některého z URL shortenerů, jako třeba bit.ly.

Aby se HTML5 kreativy zobrazovaly správně a aby fungovala všechna měření, musí být vyrobeny dle těchto instrukcí:

Kreativa musí mít nastaveny pevné rozměry, třeba u formátu Zprávy do IP je to šířka 730px a výška jakákoliv nižší než 3000px:

<head> <style> <meta name="ad.size" content="width=730,height=1000"> html,body{width: 300px; height: 1000px;} </style> . . . </head>

V záhlaví souboru se musí nacházet script s proměnnými clickTag, ve kterých jsou uloženy URL adresy jednotlivých odkazů:

<head> <script> var clickTag1 = "URL odkazu 1"; var clickTag2 = "URL odkazu 2"; var clickTag3 = "URL odkazu 3"; . . . </script> . . . </head>

Proměnné clickTag můžou zůstat i prázdné (var clicTag1 = "";) a tehdy se jim hodnota (URL adresa) přiradí až při spouštění kampaně, vždy se ale musí v záhlaví souboru nacházet.

<head> <script> var clickTag1 = ""; var clickTag2 = ""; </script> . . . </head>

V samotném těle kreativy se může nacházet více odkazů, v každém z nich však musí být parametr onclick nadefinován pomocí javascript funkce window.open a proměnné clickTag. Prosím, nepoužívejte parametr href - v prohlížeči Firefox nebudou takto nadefinované odkazy fungovat:

<a onclick="javascript:window.open(window.clickTag1)"> Tělo prvního odkazu </a> <a onclick="javascript:window.open(window.clickTag2)"> Tělo druhého odkazu </a> <a onclick="javascript:window.open(window.clickTag3)"> Tělo třetího odkazu </a> . . .

Příklad správně vypracované HTML5 kreativy:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <base target="_blank"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ad.size" content="width=730,height=1000"> <title>BUPI sa stará aj o mamičky</title> <script> var clickTag1 = "https://goo.gl/RWRrPD"; var clickTag2 = "https://goo.gl/qJQmPv"; var clickTag3 = "https://goo.gl/FDBZnt"; var clickTag4 = "https://goo.gl/Z43teG"; </script> <style> html,body{width: 300px; height: 1000px;} </style> </head> <body bgcolor="#fef4fa"> <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#fef4fa"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#fef4fa" colspan="4"> <img src="https://melior.cz/svoboda/bupi/top.jpg" width="730" height="639" style="display: block;"/> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#fef4fa"> <a onclick="javascript:window.open(window.clickTag1)"> <img src="https://melior.cz/svoboda/bupi/citaj_skusenosti.jpg" width="229" height="206" alt="Čítaj skúsenosti mamičiek s výrobkami Bupi mami" style="display: block;"/> </a> </td> <td bgcolor="#fef4fa"> <a onclick="javascript:window.open(window.clickTag2)"> <img src="https://melior.cz/svoboda/bupi/zisti_viac.jpg" width="154" height="206" alt="Zisti viac o Bupi mami výrobkoch" style="display: block;"/> </a> </td> <td bgcolor="#fef4fa"> <a onclick="javascript:window.open(window.clickTag3)"> <img src="https://melior.cz/svoboda/bupi/hodnotne_oleje.jpg" width="178" height="206" alt="Hodnotné oleje v receptúrach a ich účinky na pokožku" style="display: block;"/> </a> </td> <td bgcolor="#fef4fa"> <a onclick="javascript:window.open(window.clickTag4)"> <img src="https://melior.cz/svoboda/bupi/facebook.jpg" width="169" height="206" alt="Vektorový inteligentní objekt" style="display: block;"/> </a> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#fef4fa" colspan="4"> <img src="https://melior.cz/svoboda/bupi/bottom.jpg" width="730" height="56" style="display: block;"/> </td> </tr> </tbody> </table> </body> </html>
← Zpět na seznam formátů