Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 25.11.2022
modrykonik logo

Large Rectangle

Naposledy aktualizováno: 25.11.2022
Large Rectangle laptop Large Rectangle desktop

Specifikace podmínek formátu “Large rectangle“

Seznam potřebných podkladů

 1. Grafika v rozmere: 336 x 280 px.
  • Formáty: JPEG, PNG, GIF, HTML5, 3rd Party.
  • Maximální datová velikost kreativy 50 kB
   Příliš velké kreativy se velice dlouho načítají a uživatel se může případně prokliknout na jinou stránku ještě předtím, než se mu banner zobrazí.
 2. Odkaz (link), kam má banner odkazovat. V případě obrázkových kreativ je možný jeden proklik z celé plochy kreativy, při správně vypracované HTML5 kreativě je možných více prokliků. Pokud bude kreativa HTML5 nebo script, systém nerozpozná prokliky a nebude je počítat. Potom v reportu budou změřeny pouze imprese.

Další instrukce k výrobě banneru:

Kreativa nemá pevnou pozici, její umístění se liší podle toho, ve které sekci webu se zobrazí.

Pokud budete používat vlastní měřicí kódy, kód pro imprese potřebujeme ve formátu 1×1 img tracking pixelu (javascriptové měřicí kódy náš adserver nepodporuje) a u všech kódů, prosím, použijte protokol HTTPS.

Právní a obchodní podmínky

 1. Cena za reklamní kampaň se vztahuje výlučně na počet dohodnutých impresí, nikoli na dobu trvání kampaně.
 2. Podklady k reklamní kampani zajišťuje Odběratel a zavazuje se k jejich dodání Dodavateli nejpozději 4 pracovní dny před začátkem kampaně.
 3. Za komunikovaný obsah v reklamních plochách odpovídá výlučně Odběratel a zavazuje se k tomu, že jejich obsah nebude v rozporu se zákonnými normami, dobrými mravy a zájmy Dodavatele.
 4. Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy v případě, že reklamní podklady budou v rozporu s výše uveřejněným, nebo nebudou-li splňovat stanovené technické požadavky.
 5. Dodávatel si vyhrazuje právo prodloužit zobrazování reklamy v případě nezobrazených impresí, pokud se s Odběratelem nedohodnou jinak.
← Zpět na seznam formátů