Technické specifikace
Poslední aktualizace: 26.1.2024
modrykonik logo

Sponzorované video

Poslední aktualizace: 26.1.2024
youtube laptop youtube desktop

Specifikace podmínek formátu „Youtube – sponzor videa”

Seznam potřebných podkladů

 1. Brief
  Nejpozději 8 týdnů před plánovaným zveřejněním videa vyplňte formulář, který naleznete v následujícím odkazu: Formulář k videu
 2. Text voiceoveru
  Text by měl odeznít do 5 vteřin, ovšem je třeba počítat s tím, že vždy začíná: „Sponzorem tohoto videa je …“
 3. Grafika
  Banner o rozměru 1920×1080 px – Full HD v jednom z formátů: JPEG, PNG, GIF, a to nejpozději 7 pracovních dnů před zveřejněním videa.

Právní a obchodní podmínky

 1. V rámci reklamního formátu „Youtube – sponzor videa“ se Dodavatel zavazuje:
  • vytvořit scénář a video podle informací od Odběratele,
  • poskytnout Odběrateli jedno kolo připomínek k scénáři a hrubému střihu videa,
  • umístit do videa vizuál doručený Odběratelem,
  • zajistit s protagonisty videa podpis Souhlasu se zpracováním osobních údajů a použitím společného díla nebo v případě potřeby Autorskou smlouvu,
  • zveřejnit video na Youtube kanálu Dodavatele a zajistit mu garantovaný zásah.
 1. Odběratel se zavazuje:

  • doručit Dodavateli všechny požadované informace k přípravě videa, a to nejpozději 8 týdnů před plánovaným zveřejněním videa,
  • poskytnout Dodavateli produkty nebo služby potřebné k vytvoření video obsahu,
  • důkladně zkontrolovat scénář i hrubý střih,
  • poskytnout Dodavateli informace o případných rizikách a omezení zveřejňování reklamy v rámci komunikovaného tématu Odběratele,
  • poskytnout svou součinnost v případě právních nesrovnalostí v rámci komunikovaného tématu v jeho reklamní kampani a řešení soudních sporů.
 1. Odběratel bere na vědomí, že:

  • v případě nedodání kompletních informací o nežádoucích nebo naopak žádaných výrazech a vyjádřeních si následně nemůže nárokovat bezplatnou změnu ve videu po jeho natočení,
  • má nárok na jedno bezplatné připomínkovací kolo v rámci scénáře a jedno bezplatné připomínkovací kolo v rámci hrubého střihu,
  • od vyplnění a zaslání požadovaných informací k pořízení videa, bude video připraveno ke zveřejnění nejdříve za 8 týdnů.
← Spět na seznam formátů