Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
modrykonik logo

Soutěž

Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
sutaz zoom

Specifikace podmínek formátu „Soutěž“

Seznam potřebných podkladů

 1. Brief
  Nejpozději 1 týden před plánovaným zveřejněním soutěže je třeba vyplnit formulář, který naleznete na následujícím odkazu: Dotazník k soutěži.
 2. Výhra
  Dodání produktů na adresu Špaldová 16, 821 06 Bratislava, v případě, že výhry budeme odesílat výherkyním my.

Právní a obchodní podmínky

 1. Soutěž je reklamní formát, jehož podstatou je organizace reklamní soutěže pro Odběratele na Internetové stránce Modrý koník (dále jen Dodavatel)
  • Organizátorem soutěže je Dodavatel.
  • Vyhlašovatelem soutěže je Odběratel. V případě, že Odběratel zastupuje klienta jako reklamní agentura, vyhlašovatelem soutěže je klient Odběratele.
  • V případě, že Dodavatel realizuje soutěž za účelem vlastních marketingových aktivit, organizátorem i vyhlašovatelem je Dodavatel.
  • Odpovědnost za zajištění výhry nese výhradně Odběratel a to po všech stránkách. Dodavatel se žádným způsobem nepodílí na zajištění výhry.
 1. V rámci reklamního formátu „Soutěž“ se Dodavatel zavazuje:
  • zveřejnit informaci o soutěži na Internetové stránce a zajistit organizaci reklamní soutěže na Internetové stránce,
  • zajistit, nedohodne-li se s Odběratelem jinak, náhodný výběr výherců (způsobem a v počtu dohodnutém s Odběratelem) ze správně odpovídajících soutěžících. V ceně nejsou zahrnuty náklady na poskytnuté produkty, služby a jejich zasílání. Tyto náklady nese v plné míře Odběratel.
 1. Odběratel bere na vědomí, že přesné datum zahájení zveřejňování reklamy nelze pevně určit, a to vzhledem k povaze formátu „Soutěž“ a potřebné součinnosti Odběratele (např. dodání podkladů).
 2. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že pokud není v Objednávce uvedeno jinak, tak reklama ve formátu „Soutěž“ bude trvat jeden týden, od pondělí 9:00 do neděle 23:59.
 3. Odběratel se zavazuje:
  • dodat Dodavateli všechny podklady k reklamní kampani (zejména: úvod, seznam cen, o které se soutěží, a kolik výherců jich získá, způsob náhodného výběru výherců, soutěžní otázku, nápovědu na otázku ve formě odkazu na vlastní web, texty, fotografie apod.), a to nejméně 2 týdny před zahájením zveřejňování reklamy,
  • poskytnout technickou a komunikační podporu pro Dodavatele,
  • dohodne-li se tak s Dodavatelem, po skončení reklamní kampaně náhodným výběrem vybrat výherce ze soutěžících,
  • zaslat výhry výhercům.
← Zpět na seznam formátů