Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
modrykonik logo

PR článek

Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
pr

Specifikace podmínek formátu „PR článek“

Seznam potřebných podkladů

 1. Text článku
  Délka PR článku je maximálně 5 normostran, tedy 9000 znaků včetně mezer.
 2. Odkazy
  V textu by se měly nacházet alespoň 3 odkazy na externí stránky.
 3. Obrázky
  V PR článku se musí nacházet alespoň jeden obrázek s velikostí max. 150 kB a šířkou maximálně 624 px.

Právní a obchodní podmínky

 1. Podklady k reklamní kampani zajišťuje Odběratel a zavazuje se k jejich dodání Dodavateli nejpozději 4 pracovní dny před začátkem kampaně.
 2. Za komunikovaný obsah v reklamních plochách odpovídá výlučně Odběratel a zavazuje se k tomu, že jejich obsah nebude v rozporu se zákonnými normami, dobrými mravy a zájmy Dodavatele.
 3. Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy v případě, že reklamní podklady budou v rozporu s výše uveřejněným, nebo nebudou-li splňovat stanovené technické požadavky,
 4. Dodavatel negarantuje počet čtení článku.
← Zpět na seznam formátů