Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 15.6.2023
modrykonik logo

Poradna

Naposledy aktualizováno: 15.6.2023
poradna poradna2

Specifikace podmínek formátu „Poradna“

Seznam potřebných podkladů

 1. Odborník
  Potřebujeme kontakt na vámi dohodnutého odborníka.
 2. Text
  Představení odborníka (text)
 3. Obrázek
  Pošlete prosím, foto o velikosti 624x220 a počítejte s výřezem 624x128, viz obrázek, aby se název Poradny nepřekrýval s textem na Cover fotografii. V poradně, už při detailu otázky, je obrázek užší. Je dobré tedy počítat s tím, že tento cover je potom 624x128. Takže v tom malém zobrazení to usekne 46px shora a 46px zdola (v procentech cca 21% shora z 21% zdola, takže je vidět jen ten střední pás 58% výšky).

Právní a obchodní podmínky

 1. V rámci reklamního formátu „Poradna“ se Dodavatel zavazuje:
  • vytvořit Odběrateli předem dohodnutou Poradnu v sekci „Poradny“ na Internetové stránce, ve které bude Odběratel nebo jeho odborný zástupce oprávněn odpovídat na dotazy od uživatelů Internetové stránky a poskytovat jim odborné poradenství v tématu dané reklamní kampaně,
  • poskytovat technickou a komunikační podporu Odběrateli,
  • zajistit, aby uživatel, který položil otázku do Poradny, byl oznámen o odpovědi Odběratele na danou otázku,
  • v případě, že se na tom dohodne s Odběratelem, za zvlášť sjednaných podmínek nad rámec ceny reklamy zajistit osobu odborníka (poradce) pro Odběratele.
 1. Odběratel:
  • je odpovědný za určení osoby odborníka (poradce),
  • bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn neakceptovat a nezveřejnit dotazy uživatelů Internetové stránky položené v rámci reklamní kampaně a/nebo odpovědi Odběratele na ně, a to dle jeho vlastního uvážení a bez odůvodnění,
  • se zavazuje odpovídat na dotazy uživatelů Internetové stránky schválené Dodavatelem bez zbytečného odkladu,
  • bere na vědomí, že Poradna bude označena jako reklama,
  • bere na vědomí, že obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Odběratele a/nebo jím určené osoby odborníka (poradce) bude považován za obsah (reklamu) přidaný Odběratelem a bude považován za příspěvky Odběratele, a Odběratel je za něj odpovědný a je povinen zajistit, aby všechny příspěvky na Internetové stránce byly v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a nese za ně plnou a výlučnou odpovědnost. V případě, že Dodavateli v důsledku obsahu přidaného Odběratelem, resp. jím určenou osobou, vznikne jakákoliv škoda nebo újma, Odběratel je povinen a slibuje Dodavatele odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění,
  • bere na vědomí, že v případě porušení, hrozby či obavy z porušení právních předpisů je Dodavatel oprávněn zasahovat do příspěvků Odběratele, mimo jiné i smazáním či změnou příspěvků, či jejich zablokováním.

← Zpátky