Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 29.11.2022
modrykonik logo

Outstream video

Naposledy aktualizováno: 29.11.2022
video laptop video desktop

Specifikace podmínek formátu "Outstream"

Seznam potřebných podkladů

  1. Videosoubor, jenž není delší než 60 sekund a větší než 20 MB
  2. Adresa prokliku

Popis zobrazování video banneru:

Outstream video se po načtení „rozbalí“ na pravé straně desktopové homepage nebo přibližně v polovině „feedu“ na mobilech.

Video se automaticky začne přehrávat bez zvuku, kliknutím na ikonu reproduktoru lze zvuk zapnout, doporučujeme ovšem přidat do videa titulky. Video lze „skipnout“ kliknutím na tlačítko. Tehdy video zmizí a na jeho místo se nasune webový obsah.

Právní a obchodní podmínky

  1. Cena za reklamní kampaň se vztahuje výlučně na počet dohodnutých impresí, nikoli na dobu trvání kampaně.
  2. Podklady k reklamní kampani zajišťuje Odběratel a zavazuje se k jejich dodání Dodavateli nejpozději 4 pracovní dny před začátkem kampaně.
  3. Za komunikovaný obsah v reklamních plochách odpovídá výlučně Odběratel a zavazuje se k tomu, že jejich obsah nebude v rozporu se zákonnými normami, dobrými mravy a zájmy Dodavatele.
  4. Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy v případě, že reklamní podklady budou v rozporu s výše uveřejněným, nebo nebudou-li splňovat stanovené technické požadavky.
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit zobrazování reklamy v případě nezobrazených impresí, pokud se s Odběratelem nedohodnou jinak.
← Zpět na seznam formátů