Technické specifikace
Poslední aktualizace: 29.11.2022
modrykonik logo

Native Ad

Poslední aktualizace: 29.11.2022

Zobrazení na desktopu

Zobrazení na iPhone 5/SE

Zobrazení na Galaxy S9

Zobrazení na iPhone 8 Pus

Specifikace podmínek formátu “Native ad“

Seznam potřebných podkladů

 1. Hlavní vizuál: Obrázek rozměrů 1200×628 px formátu JPEG, PNG nebo GIF. 30 px shora i zdola doporučujeme zaplňovat pouze pozadím – na největších smartfonech se tyto části nezobrazí.
 2. Nadpis banneru: Na běžně používaných mobilech se z něj zobrazí přibližně 45 znaků, na desktopech přibližně 110 znaků.
 3. Text banneru: Na nejčastěji používaných mobilech se z něj zobrazí 120 znaků, na menších mobilech přibližně 100 znaků a na desktopech 240 znaků. Do tohoto textu není potřeba zakomponovat výzvu k akci, ta má vlastní kolonku níže.
 4. Logo firmy: Logo firmy, případně jiný obrázek s rozlišením 90×90 px, který se zobrazí v levém dolním rohu kreativy.
 5. Název firmy: Text, který se zobrazí vedle firemního loga.
 6. CTA text: Hlavní výzva k akci – text, který se zobrazí v pravém dolním rohu kreativy.
 7. Adresa prokliku:URL, kam má celý banner směřovat.

Právní a obchodní podmínky

 1. Cena za reklamní kampaň se vztahuje výlučně na počet dohodnutých impresí, nikoli na dobu trvání kampaně.
 2. Podklady k reklamní kampani zajišťuje Odběratel a zavazuje se k jejich dodání Dodavateli nejpozději 4 pracovní dny před začátkem kampaně.
 3. Za komunikovaný obsah v reklamních plochách odpovídá výlučně Odběratel a zavazuje se k tomu, že jejich obsah nebude v rozporu se zákonnými normami, dobrými mravy a zájmy Dodavatele.
 4. Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy v případě, že reklamní podklady budou v rozporu s výše uveřejněným, nebo nebudou-li splňovat stanovené technické požadavky.
 5. Dodávatel si vyhrazuje právo prodloužit zobrazování reklamy v případě nezobrazených impresí, pokud se s Odběratelem nedohodnou jinak.
← Zpět na seznam formátů