Technické specifikace
Poslední aktualizace: 2.12.2022
modrykonik logo

Video v Large rectangle

Poslední aktualizace: 2.12.2022
video laptop video desktop

Specifikace podmínek formátu „Video v Large rectangle“

Seznam potřebných podkladů

  1. Videosoubor, který není delší než 60 sekund a větší než 30 MB, ve formátu MP4,
  2. Adresa prokliku,
  3. Pozadí - kreativa velikosti 336×280 px ve formátu jpg,
  4. Je možné přidat malý vrchní obrázek, který může zčásti překrývat video.

Popis zobrazování video banneru:

Video se po načtení zobrazí v ploše pro Large rectangle na desktopech i mobilech. Video se automaticky začne přehrávat bez zvuku, klepnutím na ikonu reproduktoru lze zvuk zapnout, doporučujeme přidat do videa titulky. Ve videu je tlačítko pro pozastavení přehrávání.

Chcete-li používat vlastní měřicí kódy, kód pro imprese potřebujeme ve formátu 1×1 img tracking pixelu (javascriptové měřicí kódy náš adserver nepodporuje) a při všech kódech je potřeba použít protokol HTTPS.

Právní a obchodní podmínky

  1. Cena za reklamní kampaň se vztahuje výlučně na počet dohodnutých impresí, nikoli na dobu trvání kampaně.
  2. Podklady k reklamní kampani zajišťuje Odběratel a zavazuje se k jejich dodání Dodavateli nejpozději 4 pracovní dny před začátkem kampaně.
  3. Za komunikovaný obsah v reklamních plochách odpovídá výlučně Odběratel a zavazuje se k tomu, že jejich obsah nebude v rozporu se zákonnými normami, dobrými mravy a zájmy Dodavatele.
  4. Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění reklamy v případě, že reklamní podklady budou v rozporu s výše uveřejněným, nebo nebudou-li splňovat stanovené technické požadavky.
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit zobrazování reklamy v případě nezobrazených impresí, pokud se s Odběratelem nedohodnou jinak.
← Zpět na seznam formátů