Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 22.06.2022
modrykonik logo

Centrum Recenzí

Naposledy aktualizováno: 22.6.2022
Centrumrecenzi

Podklady potřebné ke spuštění kampaně Uživatelské testování a Sampling

Podklady pro tvorbu doprovodných textů:
Pro realizaci kampaně je třeba vyplnit dotazník Testování produktů nejpozději 2 týdny před plánovaným spuštěním kampaně.

Produkty:
Produkty, které jsou předmětem testování je třeba zaslat nejpozději k datu začátku kampaně v dostatečném počtu.

Ostatní podmínky a požadavky:
V případě nedodání podkladů dle uvedené specifikace ve stanoveném čase souhlasíte s alikvotním zkrácením plnění (času, počtu zobrazení reklamy apod.), přičemž se však zavazujete uhradit plnou částku dle objednávky.

← Zpátky