Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 16.2.2022
modrykonik logo

Centrum Recenzí

Naposledy aktualizováno: 16.2.2022
Centrumrecenzii

Podklady potřebné k vytvoření Produktové stránky

Text produktové stránky
Délka textu rozšířené Produktové stránky je maximálně 1200 znaků. Text Produktové stránky, který bude zveřejněný v Centru recenzí, posílá klient a ve stejném znění bude na stránce publikován.

Odkazy
Text může obsahovat maximálně 1 odkaz na externí stránku.

E-shop
Pod Produktovou stránkou je možnost vložit do konverzního boxu 1 odkaz na e-shop, dle vlastního uvážení.

Obrázky
Cover fotka v úvodu Produktové stránky má poměr stran 2,5 (šířka) x 1 (výška). Proto je nutné dodat fotografii s rozměry 625x250 px (popřípadě 1000x400, 1500x600, 2000x800).
V případě jiného formátu se poměr stran zredukuje. Produktová stránka může obsahovat 3 obrázky v galerii, z toho jeden v těle textu. Obrázky musí mít maximální velikost 15 MB a šířku maximálně 1200 px.

Ostatní podmínky a požadavky:
Pro realizaci kampaně je třeba vyplnit Dotazník pro přípravu Produktové stránky nejpozději 2 týdny před plánovaným zveřejněním Produktové stránky.

V případě nedodání podkladů dle uvedené specifikace ve stanoveném čase souhlasíte s alikvotním zkrácením plnění (času, počtu zobrazení reklamy apod.), přičemž se však zavazujete uhradit plnou částku dle objednávky.

← Zpátky